Krav til leveranser av restavfall og papp


Markedet nedstrøm for restavfall er for øyeblikket meget krevende da forbrenningsanleggene har nok tilgang til avfall. Dette skyldes milde vintre samt økende import av avfall.

 
Dette har 2 konsekvenser for oss som håndterer dette markedet:
 
1: Prisene går opp for leveranser til forbrenning.
2: De stilles større krav til renhet i avfallet pga renere avfall trenger mindre rensing.
   Avfall med gips og isolasjon er ikke lengre ønsket som brensel og får en høyre forbrenningspris.
   Gips og isolasjon må sorteres ut av restavfallet. 
   Vi vil operere med ulike priser på restavfall med og uten gips/isolasjon fra 01.01.16
 

Indikasjon på prisene på restavfall fra 01.01.16 vil være

 
1: Restavfall + kr 200,- pr tonn
2: Restavfall  med gips + kr 400,- pr tonn
 
Fortsetter den økende importen av avfall inn til Norske forbrenningsanlegg så må en regne med ytterligere økning i 2016. Prognoser er en ytterligere økning på kr 100 pr tonn.
 
Når det gjelder returordninger for papp har markedet også endret seg.
Plast og papp kan ikke lengre leveres samlet. Dette må separeres i to ulike fraksjoner.
 
Dette vil kreve endringer hos deg som kunde, og vi ber deg ta kontakt med oss for å oppgradere dine avfallsløsninger for på tilfredsstille dagens krav.
Isak D. Westgaard AS   -   Industrivegen 13, 7500 Stjørdal   -   Telefon: 74 82 01 20   -   Faks: 74 82 01 29    -   firmapost@westgaard.no
Levert av